ADR vrijstellingen

De vrijstelling is altijd afhankelijk van de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid. Voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden gelden minder eisen. Deze vrijstelling is van toepassing op colli, de grote verpakkingen LP’s en IBC’s, maar niet op tank- en losgestort vervoer.
Dit is vastgelegd in 1.1.3.6. van het ADR.
Het vervoersdocument geeft aan, dat voor 1000 punten of minder gevaarlijke stoffen worden vervoerd. U vervoert dan gevaarlijke stoffen onder de vrijstellingsgrens.
Een aantal regels van het ADR zijn dan niet van toepassing, terwijl een aantal regels gewoon van toepassing blijven.

ADR vrijstellingen hebben geen toepassing op:

 • oranje borden en gevaarsetiketten op voertuigen.
 • standaard uitrusting van de voertuigen.
 • het verbod om passagiers mee te nemen.
 • het moeten hebben van een ADR certificaat.
 • het aanwezig zijn van de schriftelijke instructies en de hierop vermelde uitrusting.
 • brandblussers met uitzondering van 2kg poederblusser.
 • de tunnelregeling.
 • rijden bij slecht zicht.
 • rijden bij glad wegdek.
 • routeplicht.
 • zoutveerregeling.

ADR vrijstellingen hebben wel toepassing op

 • de brandblusser van 2kg.
 • de vonkvrije of gasdichte zaklampen.
 • invullen van het vervoersdocument.
 • bemanningsleden dienen voldoende opgeleid te zijn (minimaal een awarenesstraining hebben gevolgd).
 • bewaking van de voertuigen.
 • rookverbod tijdens behandeling.
 • de ventilatie bij het vervoer van gassen.
 • de verpakkingsvoorschriften en de samenverpakkingsvoorschriften.
 • opschriften en etiketten op de verpakkingen.
 • het verbod op openen van colli.
 • de voorschriften voor temperatuurbeheersing.
 • het samenladingsverbod.
 • het gescheiden houden van levensmiddelen, voer voor dieren en genotsmiddelen. de stuwagevoorschriften.
 • het mijden van de bebouwde kom.
Of er sprake is van vrijgestelde hoeveelheden kan uitgerekend worden met behulp van de tabel die is opgenomen in sectienummer 1.1.3.6

(bron uitgeverij Smit)